• projektowanie suwnic, żurawi
  • projektowanie torów jezdnych wciągników i jezdni podsuwnicowych
  • projektowanie urządzeń i systemów stanowiskowego transportu podwieszanego
  • projektowanie urządzeń dla obsługi procesów technologicznych
  • projektowanie w zakresie modernizacji i napraw
  • projektowanie systemów zasilania urządzeń