• z zastosowaniem zestawów kołowych, motoreduktorów, wciągników i wciągarek Demag
  • z zastosowaniem falowników do płynnej regulacji prędkości jazdy i podnoszenia suwnic
  • modernizacja sterowania suwnic z zastosowaniem
    • kaset sterowniczych
    • sterowania radiowego firm Cattron Theimeg i Irel