• przegląd i inwentaryzacja urządzeń
  • sporządzanie dokumentacji do rejestracji w UDT
  • sprawdzenie stopnia wykorzystania resursu urządzeń transportu bliskiego
  • przeglądy specjalne