Przegląd i inwentaryzacja urządzeń, sporządzanie dokumentacji do rejestracji w UDT