• montaż estakad i torów suwnic
  • montaż suwnic
  • montaż wciągników
  • montaż żurawi słupowych i naściennych
  • specjalistyczny montaż suwnic specjalnych z organizacją transportu, uruchamianiem i udziałem w odbiorze UDT
  • montaż systemów zasilania kablami płaskimi i szynoprzewodami