W ramach posiadanych uprawnień UDT dokonujemy napraw i remontów urządzeń w pełnym zakresie: konstrukcja, mechanizmy zasilania i sterowanie, zarówno o charakterze odtworzeniowym jak i w zakresie modernizacji.

Posiadamy uprawnienia:

  • Nr UD-27-165-P/1-05 do modernizacji suwnic, wciągników, wciągarek, żurawi stałych, żurawi przewoźnych
  • Nr UD-27-165/-N/1-05 do naprawy suwnic, wciągników, wciągarek, żurawi stałych, żurawi przewoźnych